Show translate page
Banner

Värdegrund

Arkens värdegrund framkommer i nedanstående presentation. 

Allt missionsarbete har sin utgångspunkt i församlingen Arkens vision från Hesekiel 34:16

"De svaga stärker vi, de sjuka botar vi, de sårade förbinder vi, de vilsegångna för vi tillbaka"
Detta uttrycker Guds omsorg och Jesu kärlek till alla människor. Genom vårt arbete vill vi nå den enskilda individen och även arbeta på en mer övergripande nivå med inspiration och utbildning av ledare och pastorer.

Läs om hur allt började genom pastor Lindas gensvar.

 Presentation av Arken (på engelska)

Samarbetsavtal

Arken tecknar samarbetsavtal med internationella partners i missionsarbetet. Samarbetsavtalet består av flera delar. Två av dem är generellt skrivna och beskriver bl a rutiner och villkor i samarbetet. Dessutom skrivs ett individuellt avtal som tecknas för varje specifikt projekt. Alla delar i avtalet är skrivna på engelska.
Financial Agreement

Child Support Program

Cooperation Agreement

Arkens samarbetspartners internationellt

AFRIKA

Mocambique, Rwanda: JAM Joint Aid Management/Jesus Alive Ministries International www.jamint.com  

Uganda:   ABC Childrens Aid International   www.abcinternational.org

ASIEN

Filippinerna: CFF, Christ Faith Fellowship              

                      IGC South East Asia

                      YWAM Olongapo/Tamar  

Kambodja:    Global Network, Compassion of Christ Church i Pnom Penh 

Indien: Bethel Fellowhip Trust BFT

             Mission for the Interior 
             Sharon Ministries www.sharonministries.net 

             Trosgnistans mission

Nepal: Bethel Fellowship Trust BFT (se ovan)

Mongoliet: Aase Sims, genom organisationen Home of Hope

Centralamerika

Guatemala:

Hearts in Action International, ledare Mario och Suzanne Babarczy

www.heartsinaction.org

Mutual Faith Ministries, ledare Keith Hershey

Nordamerika

Wisconsin: Lac Courte Oreilles, Kirsti Eastwood

Europa

Ryssland, St Petersburg: Team East Mission www.eastmission.org

Vitryssland: Church of the Glory of God

BelApDIMi, Belarussian Association of Assistance to Children and Young People with Disabilities

http://belapdi.org