Show translate page
Banner

Arkens Musik- och Lovsångstjänst

 

Musik- och lovsångstjänsten kallas även Arken Worship, vilket är det samlingsnamn som syns i samband med våra musikproduktioner och på notblad.

Arkens musik och lovsång vill ära Jesus och lyfta upp Hans namn. Vi har tagit emot en kallelse att bereda plats för Herrens härlighet, så att människor kan möta Jesus till helande, befrielse, upprättelse och frälsning. Lovsången i Arken är född och präglad av Arkens vision.

Vår önskan är att lovsången ska vara ledd och fylld av Anden, därför vill vi ge ett stort utrymme till sång och spel i Anden.

Christina Tärnroth är musikdirektor i Församlingen Arken och ansvarar för musik och sång i kör, lovsångsteam och produktioner. Hon är producent för de senaste lovsångsproduktionerna i Arken, samt de mycket uppskattade instrumentala skivorna "Well".

Christina är en mycket produktiv kompositör och flertalet av lovsångerna som sjungs i Församlingen Arken har skrivits av henne. Den mest kända sången är förmodligen "Jesus Du är underbar" som sjungs i många länder (skriven på slutet av 80-talet). Sedan dess har mer än hundra sånger fötts. Sångerna präglas av en närhet till Jesus, hans nåd, kärlek och helandekraft. Texterna är mycket bibeltrogna och är en hjälp för troende att bekänna Guds löften inom en mängd områden. Christina reser även ut och leder lovsång i samband med Arkens stora helandekonferenser.

Christina är utbildad musikdirektör. Piano och sång är hennes huvudinstrument, men hon spelar även blockflöjt.