Show translate page
Banner
Vi har ställt några frågor till Christina Tärnroth, producent för Well-skivorna. Christina är också den som spelar piano på hela skivan och som har skrivit merparten av lovsångerna.

Vad är syftet med att ha instrumental musik?
Musik utan text ger en större frihet till den som lyssnar. Gud kan tala direkt genom musiken och betjäna människor. Den smorda musiken bär med sig en betjäning i sig själv ifrån Gud till helande och befrielse.
Musiken förmedlar även en vila att bara vara inför Gud.

Flödesmusik - vad menas med det?
När vi talar om det i våra sammanhang, handlar det om något som är inspirerat av Guds Ande, att man tillber Gud med sitt instrument. Man spelar i anden - det är som att tala i tungor fast med musik.

Vad tänker du på när du spelar?
Jag tänker på Jesus, hur underbar han är - att man vill ge sitt liv och sitt bästa till honom. Jag utgjuter mitt hjärta till honom. Sedan tänker jag naturligtvis även på dem som ska ta emot från Jesus genom musiken, att de ska få smaka Guds godhet, hans närvaro och vederkvickande kraft.

Varför blev det namnet Well?
För att det har att göra med källan som vi har inom oss, Guds källa som flödar ut med liv. Dessutom är han den som har gjort allt väl med vår själ på grund av Jesu försoning - det har en dubbel betydelse.

Vad kännetecknar Well - volume 2, vad vill ni förmedla?
På den här skivan finns lite andra instrument, förutom pianot har vi med trumpet och olika synthljud.
Den här gången ligger det en betoning på att han vill låta oss vila på gröna ängar - och skivans omslag har det gröna gräset som utgångspunkt.

Well - kan köpas via bokshopen eller webbshopen.