Show translate page
Banner

Innehåll Temadagarna

Temahelandedagen sträcker sig över en dag. Du tar emot betjäning inom ett speciellt område. Ta tillfället i akt att fokusera på en sak i taget. Jesus vill hela dig! 

Temahelandedagen innebär att förebedjarna fokuserar på ett område. Du sitter eller ligger bekvämt i en vilstol och får ta emot undervisning, inspiration och förbön med så kallad flödesbön. Den helige Ande kommer att beröra, hela och befria dig. 

"Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta." Jes 40:31

Datum och tema:

Lördag 8 april Bli fri från fruktan och fylld av Guds kärlek

Hur dagen ser ut (preliminära tider)

08.45-08.58     Inskrivning

09.00-10.45     Öppna hjärtat, första undervisningspasset 
                      (Guds löftesgrund) och flödesbön

10.45-11.15     Fikapaus

11.15-12.30     Undervisningspass 2 (Hur problemet uttrycker sig, 
                      undervisning om förlåtelse)

12.30-13.30     Lunch

13.30-14.45     Gemensam förbön inom dagens ämne

14.45-15.10     Fikapaus
15.10-17.00ca  Undervisning (upprättelsedelen) och flödesbön

Dagen avslutas med fika
,

Avgift

Dagen kostar 790 kr. Det ingår förmiddags fika, lunch och eftermiddagsfika.

Anmäl dig här