Show translate page
Banner

Ett nytt spännande nummer av Helande löv!

Våren är i antågande och vi ser hur knoppar sväller och att lökväxterna 
försiktigt tittar upp ur myllan. I solslänterna lyser tussilagon och annonserar
att varmare tider kommer. Allt detta vittnar om hur betydelsefullt ljuset och
värmen är. Alla kan vi ge värme och vara ett ljus som visar vägen till
frälsningen hos Jesus för de människor som vi möter i vår närmiljö.

I det här numret av Helande löv skriver Birgitta Rosen om vittnesbördets
betydelse. ”Ett sant och äkta vittnesbörd slår det mesta och är svårt att
ifrågasätta”, skriver hon bland annat. Du kan också läsa tre starka vittnesbörd
om vad Gud förmår göra i människors liv.

Anders Gerdmar skriver om vikten av den andliga enheten i Kristi kropp och
om hur den måste gå långt utöver ekumenik och kyrkopolitik. Linda Bergling
belyser den farliga bitterheten och om hur du kan komma ur den. 
I sin nästa
artikel skriver Linda om besvikelse. Genom att vara ett exempel, visar Jesus
oss hur vi kan klara besvikelse utan att gå sönder på insidan.

Gunnar Bergling skriver i sin artikel om nåd: ”Det är livsnödvändigt att ha
nåden som grund för det kristna livet. Nåden går inte förlorad genom mina
misslyckanden eller syndiga gärningar, jag har fått en nåd som räcker.”

Tag gärna med dig Helande löv när du sätter dig ute vid solväggen med fikat.
Då får du värme och ljus både av solen och av det Gud vill ge dig genom tidningen.

Vi på redaktionen önskar dig en skön vår, full av framtidstro och Guds välsignelser.


Klicka här för att prenumerera på tidningen.

Du kan givetvis också skicka in ett brev eller kort till oss på tidningen
för att prenumerera eller gåvoprenumerera.
Skriv till: Helande löv, Box 134, S-196 23 Kungsängen.