Show translate page
Banner

Fråga om råd

Pastor Gunnar Bergling har "Doctor of Philosophy" och många års erfarenhet av rådgivning som präst och pastor. Skicka in dina frågor så svarar han och ger råd. Mejla helandelov@arken.org.

 

Fråga: I Rom 5:14 står det att om jag inte förlåter min broder och om jag känner hat emot honom, så förblir jag under dödens välde. Jag kämpar med hatkänslor och oförlåtelse emot någon som har sårat mig och skadat mig djupt och under en lång tid. Jag kan inte förlåta i min egen kraft, men viljan finns där. Förblir jag då under dödens välde?

 

Svar: Du skriver att du vill förlåta och då kan du uttrycka din önskan och säga till Herren: ”Jag förlåter xx." Då blir han/hon förlåten. Den som sedan ber om förlåtelse, för Jesu skull, blir förlåten för han har redan förlåtit den här personens synd. Den förlåtelse du ger är inte verksam på grund av dina känslor, utan på grund av ditt val att förlåta så som Jesus har förlåtit dig.

 

Fråga: I 1 Kor 11:3 står det att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. I din undervisning har du förklarat att det grekiska ursprungsordet för huvud är: källa, resurs. Nu undrar jag enligt 5 Mos 28:13 "Herren skall göra dig till huvud och inte svans" - vad står huvud för i sammanhanget? Vad är den hebreiska översättningen för huvud?

 

Svar: Ordet på hebreiska är "rosh". Det betyder först och främst huvud som det rent biologiska huvudet där näsan och ögonen sitter, och i det här bibelstället talar man om ett djur och att huvudet är fram och svansen är på baksidan. Poängen i 5 Mos 28:13 handlar om att komma först eller komma sist. Det har ingen djupare betydelse. Det finns många olika ord som betyder huvud, med olika underbetydelser, i hebreiskan. I Nya testamentets grekiska finns bara ett ord för huvud och det är ”kephale”, där är det sammanhanget som avgör översättningen. Ibland står ordet för det fysiska huvudet och ibland för att vara främst, och ibland står det för det som jag skrivit om i min bok ”Underordna er varandra”, om att vara en tillgång och en styrka för någon annan. Om man ser på vilket sätt Jesus var huvud, så är det inte så att det är frågan om att ha en sådan auktoritet att man får bestämma över andra och de ska lyda. Det handlar om att man är en resurs och en tillgång för varandra. Jesus har lärt oss att både som kristna och som ledare är vi tjänare. Många gånger är den naturliga förståelsen av ordet ”huvud” att det betyder ”källa” och ”tillgång” och inte makt över någon annan.

 

Fråga: Vad är det bästa svaret och vägledningen att ge till vänner som väntar på sitt helande (ibland i många år) och vill få svar på varför jag blivit helad från samma sjukdom och problemområde som de kämpar med, medan de själva inte har blivit helade?

 

Svar: Jag tror att var och en behöver söka läkaren Jesus och lära känna honom och grunden för hans verksamhet. Han älskar alla människor och önskar att de tror att hans kärlek också innefattar helande. Den tron växer sig stark i gemenskapen med Herren i Ordet och bönen. Var och en av oss behöver gå vår egen sträcka i bön. När en blir helad och en annan inte blivit helad beror det inte på Herrens vilja att bara hela någon utan det kan ha många olika förklaringar, som är individuella. Bara Herren kan besvara frågan om varför, om den ens är nödvändig att ställa. Det viktigaste är att de låter Jesus presentera sig för dem personligen. Ibland behöver tron växa i gemenskap med Herren, ibland behöver den rätta tiden vara inne för helande och ibland behövs ett möte med just den helandetjänst som Herren vill bruka just för denna person. Vi vet inte vilken förklaring som är den rätta men uppmuntrar varandra att fortsätta att söka Herren och komma in i hans vilja.