Show translate page
Banner

Det här är ett område som jag har arbetat med under många år. Jag kommer från Lutherska kyrkan och kom där tidigt i kontakt med zenmeditation, som användes väldigt mycket för att stilla sig. Men jag kände inom mig att jag inte ville använda zenmeditation. Jag ville inte gå genom en annan religion för att möta Jesus. Istället gick jag och utbildade mig till tyst retreatledare. Jag tyckte mycket om tystnaden, men det var svårt att möta Jesus i tystnaden. 

Jag märkte att människor var väldigt stressade och jag funderade på hur man skulle komma till rätta med det, komma till rätta med människors stressproblem. Jag bad till Herren för att hitta en väg att gå på. Det är nästan 20 år sedan jag utvecklade modellen Inre bönen. 

Problemet när man skulle möta Gud med bön var inte så mycket på andens plan eller själens plan. Jag tyckte att mycket var på kroppens plan. Problemet var att få kroppen stilla. Och när jag utvecklade Inre bönen tillsammans med Gud så kände jag att det måste finnas någonstans där man kan lägga kroppen. Då gjorde jag en modell där man ger kroppen, lämnar över kroppen till Gud. 

När jag praktiserade det kände jag att hela min kropp förändrades. Värk försvann, jag blev inte trött så fort, mina ben svullnade inte. Man behöver göra detta regelbundet för att det ska fungera. Min kropp gensvarade till Gud. Sedan gick jag in i lungorna, hjärtat, njurarna. Jag sa: Kom helige Ande strömma in i cellerna, gallblåsan, etc. Jag märkte när jag vaknade på morgonen att jag kunde höra min ande säga: Jag lägger kroppen på altarplatsen. Jag märkte med åren att kroppen fick ett fäste hos Gud. Det blev en positiv skillnad vid förbön. När jag praktiserat det under många år kände jag att jag var starkare än när jag var yngre. 

Sedan gör jag själens övning. Jag övade på att älska Gud med hela hjärtat, hela själen, det vill säga känslorna, tankarna och viljan. Jag övade upp att inte ha tankar som for åt alla håll. Jag märkte att när jag gjort kroppens övning så var kroppen stilla inför Gud och då kunde jag börja med själens övning. Själens övningar är att få en kontakt med Jesus genom Ordet där tankar, känslor och vilja genomsyras av Ordet. Då började jag läsa korta ställen i bibeln mer på ett meditativt sätt. 

Jag läste det långsamt, jag läste det begrundande och sedan läste jag det under tungotal. Så läste jag det tyst och sedan högt. Jag bad att den helige Ande skulle komma med uppenbarelse och ljus. En sådan här övning tar ungefär 10-15 minuter. Först skedde det inte så mycket, men sedan började jag få en mötesplats med Jesus. Han undervisade och talade till mig och jag hörde hans röst. När jag hade tränat detta varje dag så blev min själ vänd till Gud. Min själ var inte flaxande längre. Den började vända sig till Gud och vara stilla inför Gud. 

Tystnaden
Och så gjorde jag en annan övning som jag kallar för tystnaden. Tystnaden var inte bara en tomhet utan tystnaden var när jag la undan bibeln och bönen och bara stannade hos Gud. Det fördjupade min kärleksrelation med Gud. Inre bönen har hjälpt mig på ett fantastiskt sätt att älska Jesus och vara brinnande och hänförd. Under dagen kan man stanna upp och säga: Nu dricker jag av den helige Ande. Man får del av kärlekens vin. Ibland har man mycket att göra och man behöver stanna upp. n

Levande offer
I Romarbrevet 12:1 står det att vi ska frambära våra kroppar som ett levande offer. Det är vår andliga gudstjänst. I överlåtelsen av kroppen tog jag med ganska många delar. Jag gör det här under Ordets inflytande. Jag talade om för min kropp att den är ett tempel åt den helige Ande. Jag märkte att när jag la min kropp på Guds altarplats så kände jag min kropp tillsammans med Gud. Jag började lägga olika delar av min kropp på Herrens altarplats; fötterna, tårna, knäna, de yttre delarna

Bli en Arken Partner
Få Arkens nyhetsbrev gratis