Show translate page
Banner

Redskap för att hantera psykiskt illamående

Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen är psykiatriker med mångårig erfarenhet. I detta nummer ger hon dig en verktygslåda att använda om du mår psykiskt dåligt. Ta till dig de tips du tycker passar dig. Läs mer.

Behov av varudeklaration inom vården

Det strömmar in vårdmetoder som har sina rötter i främmande religioner. Ingenstans i sjukvården idag presenteras metodernas ursprung och bakgrund. Som sjuk är man extra utsatt och det behövs varudeklarationer på alla metoder för att människor ska veta vad det är de erbjuds och om det är förenligt med deras trosåskådning. Läs mer. (Nr 4 2006)

Gud som resurs vid dödsfall

I skrivande stund har jag precis kommit hem från min svärfars begravning. Det var inte det första överraskande dödsfallet i min familj. Även i mitt arbete som läkare har jag ofta haft kontakt med döden. Men under årens lopp har min syn på döden förändrats. Det är annorlunda att ha Jesus med sig i sorgen. Läs mer.

Sekulär psykiatri räcker inte till

Sekulär psykiatri erbjuder mycket god hjälp. Personalen är ofta varma personer med empati och vilja att hjälpa, och medicinerna blir bättre och bättre. Men det behövs kristna vårdmetoder där kristna patienter kan få den hjälp de behöver. Läs mer.