Show translate page
Banner
Profetisk lovsång
Lovsång har en funktion att öppna människors innersta för Jesus. Genom den profetiska lovsången kan lovsångare ge röst åt det som Herren har på sitt hjärta. Orden behöver inte vara många eller vackert formulerade. När varje ord bärs fram av andeledda toner, då förmedlas Guds hjärta. Läs mer.(nr 2 2008)

Att skriva sånger

Lovsång är en viktig del av gudstjänstlivet och bygger upp församlingens tro på Jesus. Sångerna behöver därför ha sin grund i Bibelordet. Det är viktigt att det andliga innehållet blir rätt. Läs mer (nr 1 2007)

Rätt fokus med lovsång

Lovsång hjälper oss att lyfta blicken och se Guds möjligheter. När vi sjunger ut det som är sant förändras våra känslor. Lovsång kommer alltid att verka något gott i våra liv. Alla som har sjungit lovsång har säkert gjort erfarenheten att det ibland krävs lite viljehandling. Läs mer. (Nr 4 2007)