Show translate page
Banner

Piia och Samuli träffades 1995 och gifte sig sedan. De första åren i äktenskapet var svåra, men Gud kom till deras räddning. Efter några år på bibelskolan var de redo att gå ut i tjänst för Gud tillsammans.

Läs mer...

Välsignelsen av barnbarn
Raimo och Kaarina har sex barnbarn mellan 20 år och fyra månader. För dem var det spännande, härligt och utmanande att bli mor- och farföräldrar. Här berättar de om sina erfarenheter. Du kan läsa hela reportaget i Helande löv nummer 4 2011. 

 Läs mer

Man och kvinna i Guds rike

Vi bygger församlingar med både män och kvinnor, men det intressanta är inte om det är män eller kvinnor, utan att de är andliga människor som vill tjäna Gud. Herren kallar alla, både män och kvinnor, att göra det han har tänkt att vi ska göra. Läs mer.