Show translate page
Banner
Gud gav tillbaka det stulna

Sanna Stiveus fick gå på upptäcktsfärd i sitt eget innersta, tillsammans med Jesus, som tog tillbaka det som var stulet. På upprättelselinjen fick Sanna ett helat känsloliv och rätt identitet. Hon vittnar och ber ofta för olika människor och snart lyfter vingarna mot Canada. Läs mer...

 

Från dödslängtan till livslust

Gunilla Hagblom utnyttjades sexuellt av sin far från nio års ålder till det att hon var 17 år. I vuxen ålder hann det förflutna ifatt henne och livslusten försvann.
- För att döva ångesten blev jag nerdrogad, men Gud förvandlade dödslängtan till livsglädje genom sin kärlek. Läs mer...

Få ett helat känsloliv

När Gud kommer och helar känslolivet får dina känslor många nya nyanser som gör att du kan uttrycka dig på flera sätt än tidigare. Känslor ska inte förtryckas eller förnekas, utan ges till Gud. Det är Guds kärlek som är grunden för tillfredsställelse i känslolivet. Läs mer.

 

Förlåt och bli fri

Att förlåta är ett aktivt val mitt i smärta, besvikelse och förtvivlan. Genom förlåtelsen tas kontrollen och ansvaret för livet tillbaka och du låter inte det som hänt styra. Din självkänsla blir inte en produkt av andras handlingar och attityder. Förlåtelse är den vackraste gåvan du kan ge till någon annan och även till dig själv. Läs mer.