Show translate page
Banner

Det finns också en andevärld som representeras av Gud och genom den helige Ande kan vi få kontakt med den. Vi får känna Guds närvaro, höra hans röst, ledas av hans Ande, uppfyllas av den och få del av ett helt nytt liv och en meningsfull uppgift i den här världen. Den kärlek som finns i relationen med Gud tar inte slut här i tiden utan vi har löfte om en uppståndelse från de döda och ett liv med honom i himlen tillsammans med alla troende syskon; ett underbart återseende, en ny värld, ett evigt liv.

Skillnad på andlighet och andlighet

Människan är skapad av Gud, och bibeln säger att han har skapat henne till sin avbild, för att leva i en nära kärleksfull gemenskap med honom. Synden förstörde den relationen och människans ande förlorade gemenskapen med Gud. Hennes ande skildes från Guds Ande och döden kom in i världen.

Det var Satan som bedrog människan och erbjöd ett liv utan Gud, men med alla fördelar. Hon skulle bli som Gud, men skulle inte behöva lyda och älska honom. Konsekvenserna av denna lögn blev katastrofala. Med Satan kan man inte ha en andlig kärleksrelation. Han har bara förstörelse i sitt sinne, och Jesus säger att han kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Han kallas också för frestaren, lögnaren, mördaren och denna världens furste. I Luk 4 försöker han bedra Jesus på samma sätt: Du skall få alla riken på jorden, makt och härlighet, men du behöver falla ner och tillbe mig. Jesus svarar honom med Orden: Det är bara Gud som du skall tillbedja och tjäna.

Den andliga längtan finns kvar efter syndafallet

Längtan efter en andlig dimension finns hos alla människor. Genom historien kan vi se hur hon gjort sig bilder av gudar som hon tillbett och tjänat. Inom hinduismen finns ett oräkneligt antal gudar. Dessa kontaktar man varje dag och vid olika högtider, ber till dem, tänder ljus vid deras bilder och statyer. Olika gudar möter olika behov i människors liv, hälsa, arbete, ekonomi, osv. Människan söker svar på livets frågor. Finns det en mening med livet, varför är jag här, och vad händer då vi dör? De stora ”världsreligionerna ” försöker ge svar. Alltifrån enhet med den stora världssjälen, eller ett upphörande av allt liv och en förening med alltet, en tomhetens nirvana.

I alla människor finns samvetet kvar, Guds eviga lag som kan, om människan lyssnar till den, leda henne till korset och till omvändelse, så att hon vänder sig bort från sin egen begränsade Kunskap och bild av Gud till den uppenbarelse om honom själv som han presenterar i sin Son Jesus.

Den osynliga världen på gott och ont

Det onda är inte opersonligt, utan i högsta grad personligt. De onda andar som Jesus kastar ut ur människor kan tala, har känslor, vilja och röst. Det står att de vandrar i ökentrakter och försöker finna vila, men hittar ingen och vill återvända till människan och göra hennes kropp till sitt hus. Dessa onda andar har kontakt med varandra och Jesus säger att om en ande lämnat ett hus och återvänder, tar han med sig sju värre andar än sig själv. Jesus kastade ut många onda andar och i den stora missionsbefallningen till alla troende säger han att vi skall fortsätta hans tjänst: kasta ut onda andar och bota de sjuka.

I den osynliga andevärlden finns också onda änglar. Bibeln kallar dem för fallna änglar och de strider mot de troende i den här världen. Bibeln uppmanar oss att ta hela Guds vapenrustning på oss. ”Vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.” (Efesierbrevet 6:12) En tredjedel av alla änglar föll när Satan, en av Guds änglar, föll i synd och fick lämna himlen.

Bibeln talar mycket om goda änglar som Gud har sänt ut för att beskydda och tjäna dem som följer Jesus. Änglar var i tjänst i Jesus liv, och vi kan också se att de finns närvarande i människors liv både i gamla och nya testamentet.

Gåvan att skilja mellan andar

Vi har fått en gåva av Gud som heter gåvan att skilja mellan andar. Det är en av de nio nådegåvorna och beskrivs i 1 Kor kap 12. Den gåvan år viktig för oss, eftersom Satan ofta kommer som en ljusets ängel. Den vill svara på våra frågor, hjälpa oss att se framtiden, förmedla helande och ledning. Jesus säger att i den sista tiden skall människor bli bedragna, för Satan kommer att göra många under och tecken och presentera sig själv som räddaren och Messias. Den andliga gåvan ger oss för en stund en förmåga att se in i den osynliga världen. Vi ser vad som är bakom, vad som döljer sig i den osynliga världen vid seanser då döda ger sig tillkänna. Då vandrande glaset svarar på frågor, och tarotkort visar fragment från framtiden. Denna osynliga andevärld är mycket farlig att kontakta, även om erbjudanden som ges känns lika spännande och attraktiva som den första människan upplevde det då hon frestades av ormen.

Människans ande måste födas på nytt

Genom olika andliga övningar kan vi få kontakt med en andlig värld, men det är inte en kontakt med Gud. Vägen till honom går enbart genom Jesus, och ingen människa med synd kan nalkas honom. Det var därför som Jesus dog i vårt ställe och försonade vår synd. Han straffades för synden i vårt ställe och genom hans försoningsdöd kunde konsekvenserna av syndafallet upphöra. Men enbart i och genom honom. Född på nytt blir man då man tar emot Jesus in i sitt innersta, i sin ande och erkänner honom som Herre och tror att han både har dött och uppstått. Guds Ande gör undret i oss. Vår ande föds på nytt och vi förenas med Gud. Vi navigerar i den osynliga världen med hjälp av Guds Ande. Kompassen är honom själv, och kartan är Guds ord.

Bibeln varnar för kontakt med den andevärld som representeras av Satan

Det finns bara två krafter i verksamhet i den här världen: Satans kraft och Guds kraft. Jesus besegrade Satan på korset och namnet Jesus är över alla andra namn. Vi är skapade till att älska Gud med hela hjärtat, hela själen och all vår kraft. Gud är helig och kontakt med den andevärld som representeras av ondskan orenar oss och för oss bort ifrån Gud. Han vill inte att vi skall tala med de döda när vi kan tala med de levande. De vaga svar som de så kallade döda ger visar oss att det är egentligen inte våra anhöriga vi får kontakt med utan andeväsen och demoner. Allt som Satan erbjuder oss har en fruktansvärd baksida, och snart kommer han att begära in betalning. Ingenting är gratis hos honom.

Jesus säger genom aposteln Paulus att vi inte kan sitta vid Herrens bord och onda andars bord, dricka Herrens bägare och onda andars bägare. (1 Kor 10:21) n