Show translate page
Banner

Ett helat känsloliv

 

Känslor ska inte förtryckas eller förnekas. De ska lyftas upp till Gud. Själen skapades för att älska Gud. I själen finns känslolivet. Känslorna är en fantastisk gåva ifrån Gud. Vi behöver först bli älskade av honom, sedan kan vi ge kärleken vidare till andra.

När känslolivet berörs av Guds kärlek stillas den hunger som inte kan mättas av något i den här världen. När Gud berör känslolivet med sin kärlek kommer en så djup bekräftelse av att vara dyrbar att trygghet färgar varje känsla. Ur detta kommer det som människor djupast längtar efter, en god självkänsla. Om man inte älskar sig själv kan man inte älska andra. Guds kärlek, agapekärleken, strömmade obehindrat genom den första människans känsloliv.

Fruktan
Den första känslan som infann sig i syndafallet var fruktan. Människan började känna fruktan, hon gömde sig. Ur denna fruktan har sedan många negativa känslor utvecklas. Negativa känslor kan skada människan. Bibeln talar om att de kan skada både själen och kroppen. De blir en destruktiv makt som bryter ner.

Avund (bitterhet) kan bli som röta i benen och ett brutet mod suger märgen ur benen (Ords. 14:30, 17:22). Negativa känslor kan också skada vår omgivning och smitta av sig. Vem av oss kan inte vittna om att en enda person ibland kan skapa så dålig stämning i en hel klass, i hemmet eller på en arbetsplats, att alla mår dåligt av det? (Heb 12:15)

Ge känslor till Gud
Vad ska vi då göra med dessa negativa känslor? Vi ska ge dem till Gud. Paulus var öppen med alla sina negativa känslor, sin oro, ångest och fruktan. Han kunde uttrycka det så här: ”Vi är bedrövade, men alltid glada.” Det fanns ett djupare skikt i känslolivet i hans själ. Mitt i bedrövelsen kände han glädje över gemenskapen med Gud.

Ett helat känsloliv betyder inte att det alltid känns bra, att du alltid är lycklig, lugn och tillfredsställd. Men du får ett djupare skikt i ditt känsloliv. En mötesplats med Gud, där du berörs av honom hur än ditt känsloliv svallar. Bibeln kallar det för ett själens ankare. Du kommer inte att kastas hit och dit längre eller ha ett känsloliv som går upp och ner.

Visa förtroende
Att ge sina känslor till Gud är att visa honom förtroende. Du behöver inte längre gömma dig med dina fikonlöv. Du kan träda fram, gå till honom. Det står i Bibeln att det finns en nådens tron, en barmhärtig överstepräst, Jesus. Han har medlidande med dina svagheter och han kan hjälpa dig. Bär en negativ känsla inför Gud så kommer den att omslutas av den helige Ande.

Du kommer då att se hur den känslan är fäst vid en upplevelse, ett minne eller något som har hänt rent konkret: en utskällning, ett brustet hjärta, mobbning, ett dåligt skolresultat eller något annat. När du ger den negativa känslan till Gud så kommer han att rena den, befria den och hela den. Ditt känsloliv kommer nu att återvända till det som var tänkt innan syndafallet. Du kommer inte att bli slätstruken, med bara så kallade” kristna känslor”. Jag tänker på fördomen att du ska bli ”snäll-snäll”.

Här följer några konkreta punkter du kan använda i helandeprocessen:

1. Tala med Gud
Den mesta hjälpen kommer från Gud. Gå avsides med Gud och tala med honom om vad du lärt dig om dig själv. Berätta hur arg du är. Tala till honom om din sorg, besvikelse och om alla andra känslor. Han vet redan allt om dig och älskar dig.

2. Sök hjälp
Ibland är minnen från olyckliga händelser så smärtsamma och lämnar dig så sårad att du inte kan hantera det själv, och du behöver tala om det så det kan redas ut. Att dela det med någon annan hjälper dig att identifiera och precisera problemet.

3. Ta först små steg
När vi arbetar med våra känslor, lager för lager, bygger vi upp en styrka och förståelse. Steg för steg, lite i taget, område för område blir du helad. Guds Ande för dig framåt.

4. Omvänd dig
Omvänd dig och gå med en gång till Gud när du får ljus över negativa känslor i ditt liv. Gud arbetar genom kraften i omvändelse.

5. Begrundande bön
Du behöver ha en utvecklad personlig relation med Herren genom att tillbringa tid i hans närvaro. Tillåt honom att trösta och hela dig.

6. Bjud in Gud
När du har kommit in i Guds närvaro, tillåt honom att gå in på de områden där du har haft försvar. Det kan kännas skrämmande därför att du är van vid att gömma dig. Säg till Gud: ”Här släpper jag in dig. Jag överlämnar det här till dig.”

7. Be Gud förändra
När du är i Guds närvaro, be honom att förändra sättet du känner på. Utan Guds ingripande kan du inte förändra situationen så att negativa känslor byts ut till normala.

8. Förlåt
Förlåt de människor som gjort dig illa. Kanske behöver du också förlåta dig själv.