Show translate page
Banner

Gud har gett löfte till människor att när de följer honom ska de få en ny och stor familj med många mammor, pappor, systrar och bröder. Ett vittnesbörd för världen är det när en så stor familj håller samman. Att Gud kan sammanföra människor från olika kulturer, olika samhällsklasser och utbildningsnivåer i ett gemensamt uppdrag att vara hans kropp på jorden och att gensvara till en kollektiv kallelse. Den stora familjen utrycker sig i en lokal församlings liv och i gemenskapen med Kristi kropp och alla kristna församlingar ut över världen.

I Matteus 19:29 står det: ”Och var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar, han kommer att få hundrafalt igen och skall ärva evigt liv.”

Varför är det då så viktigt att alla generationer är tillsammans?

  1. De äldre kan fortsätta att vara levande i hög ålder

Elisabeth i Bibeln mötte den gravida Maria i Lukas evangelium. När hon hörde Marias hälsing så spratt barnet inom henne till av glädje och själv blev hon uppfylld av den helige Ande. Det blev ett igenkännande i dem båda. De hade på olika sätt varit med om ett mirakel. När de möttes var de inte andliga främlingar utan kunde glädje sig med varandra. Idag är olika åldersgrupper andliga främlingar för varandra och det bidrar till att klyftan mellan dem blir större. Bibeln har en annan tanke. De äldre ska hålla sig andligt levande och fortsätta att drömma. Så står det i Joels bok 2:28: ”Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner.”

Sara fick kraft att föda i hög ålder. Det kan vi läsa i 1 Mos 21:2: ”Sara blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom, just vid den tid som Gud hade sagt honom.” Jag tror inte att de äldre ska dra sig tillbaka utan fortsätta at inspirera och föda andliga visioner och drömmar i hög ålder.

  1. De äldre ska visa att Gud är trofast

Kaleb och Josua var av en annan ande säger bibelordet. Det vill säga de litade på Gud och gjorde sig berörda av hans Ord, löften och kraft. Det innebar att de även i hög ålder blev använda av Gud. När de gick in i löfteslandet var de över 80 år, men förundrade sig över att de fortfarande kunde vara ledare, anförare och krigare. Gud har gett löften om att de äldre ska få nya vingfjädrar som örnarna och skjuta nya skott.

  1. Överföring av vision och kallelse

Elia kunde ha dött i depression och tungsinne under ginstbusken. Han var så trött att han faktiskt bad Gud döda honom. Tack och lov svarade inte Gud på den bönen. Han fick ny kraft och utvalde Elisa till sin efterträdare. Elisa fick följa Elia till olika platser i ”anden”: Betel; bönens plats, Jeriko; stridens plats, Gilgal; renhetens och helandet plats, Jordan; smörjelsens och miraklernas plats. Han fick smak på den kraft som fanns över Elia och ville ha en dubbel lott av den. Gud vill inte att en äldre tjänarna ska ställas åt sidan som obrukbara utan han vill att de yngre ska lära av dem, längta efter mer av det som finns över deras liv. Samma var det med Josua och Moses. Josua fick följa Moses och se hur Gud uppenbarade sig för honom. I närvaron av Guds härlighet kunde Gud överföra den vision som fanns i Mose hjärta så att Josua kunde föra den vidare till folket då han gick hem till Herren. Problemet är många gånger att kommande generation inte tagit del av väckelsens eld från de äldre utan de får ta över och försöka förverkliga Herrens vision många gånger med naturliga och världsliga metoder.

  1. De yngre får välsigna de äldre

Det är viktigt att de yngre får möjlighet att tjäna och välsigna de äldre. Det kan vi läsa om i Ruts bok. Hon lämnande sitt folk och sitt land för att följa Noomi tillbaka till Israel. Noomi var trött och bitter, hon hade förlorat allt och kom tillbaks till sitt land i ensamhet och förnedring. Rut fick bli en kanal för Guds godhet in i Noomis liv och det avslutade med att hon fick bära kung Davids farfar i sin famn och genom Ruts trofasthet och kärlek så fick hon tillbaka sin arvedel och full upprättelse.

Bibeln talar till alla generationer. De ska tjäna Gud tillsammans. Det behövs ett helande mellan yngre och äldre, föräldrar och barn. Detta helande finns hos Jesus och jag tror att vi i framtiden kommer att se yngre och äldre stå sida vid sida. Vilken glädje det ska bli i himlen.