Show translate page
Banner

Ofta har vi mängder med invändningar mot det som är Guds vilja och Guds gåva till oss, speciellt om man misslyckat tidigare inom samma område. Ofta har man en avvikande bedömning mot den som Gud har av situationen. Herren vill att vi ska tro på hans ord. Tron kommer av predikan. 

Att ta nya steg
Det handlar inte om hur du känner. Man kan känna sig extremt bävande när man ska ta ett steg in i Guds vilja, men ändå vet man att man innerst inne har en tro på att det här är sant och kliver in i det i alla fall. Övertygelsen om att det är Herrens vilja gör att jag kan ta steget även om jag inte förstår hur det ska gå till. Men när man har gamla erfarenheter som säger att man inte klarar av en sak kan det bli extra svårt. Man lägger band på sig själv, så att man aldrig får göra ett nytt försök. Ett sådant liv blir hopplöst jobbigt. 

Förutsättningarna finns
Om Herren kommer och talar om en sak som han vill att du ska göra, så finns alla förutsättningar för att det ska gå även om du försökt tidigare, men misslyckats. När Herren kommer tillbaka och säger att du ska göra det, kan du inte hänvisa till dina gamla erfarenheter och säga att det inte går. Då låser du ditt eget liv och kommer inte in i Guds plan med ditt liv. Allt går att utföra som är fött av Gud. Det går att säga ja till dem, även om det inte verkar som om det går. Det spelar ingen roll vad som har varit, utan det viktiga är vad Herren kan göra genom oss nu. Det som varit blir bara en stor börda och en stor ryggsäck om vi inte ser framåt. Vi struntar i det som har varit och ser framåt.

Vägen ut ur det gamla
Djävulens stil är att allt ska fastna. Kommer du ihåg dina synder och brister så fastnar du. Det tycker djävulen är en bra idé. Om man istället kommer ihåg att de är förlåtna, så är man fri och kan gå framåt. Slutar du upp att tro att en relation kan bli bra, bara för att den har varit dålig? Förlåt och ta emot förlåtelse. Herren gillar inte att relationer är dåliga. Vi kan inte göra under, men vi kan säga förlåt och ta emot förlåtelse. Du väljer att förlåta för att Herren säger att vi ska förlåta. I tro tar du ett steg ut och förlåter alltihopa, annars blir livet en återvändsgränd. Det finns ingen som kan ta dig ut ur den återvändsgränden utom du själv. I Matt 18:21-35 kan vi läsa om mannen som fick sin stora skuld efterskänkt, men som kräver att en som är skyldig en spottstyver ska betala tillbaka. Han kastar sig in i sin egen återvändsgränd. Vilket fiasko att inte ge gratis när man fått så mycket gratis. Att inte förlåta när man blivit så förlåten. Räkningen är redan betald. 

Det gamla är förbi
För att livet inte ska stanna upp, så har han gett sitt liv, så att det inte ska haka upp sig. Att det hakar upp sig är inte hans väg. I 2 Kor 5:17-19 står det: Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.

Förlåtelse är rätta vägen
Ibland kanske man varken känner för att förlåta eller välsigna. Men det är rätta vägen. Även om man inte känner för det kan man tala ut: ”Jag förlåter och välsignar honom i namnet Jesus.” Jag ska gå på den vägen. Man tycker inte att det nya har kommit utan man står där och tycker att det gamla är kvar. Här står jag och håller på att utveckas till en köttbulle. Var är det nya? Men man kan bestämma sig för att kalla på ting som man inte ser liksom som om de vore till, för det är de. Herren har gjort det. Du och jag kan sitta och tänka att vi inte känner riktigt så, men det spelar ingen roll, håll med honom bara. Till slut kommer du också att känna att det är rätt och att du kommer i linje med det. Men du har en väg att gå på precis som jag. Ibland dyker det upp saker som utmanar oss så att håret står på skaft. Att fastna är ingen konst, men att komma ur det kräver tro. Så då måste du lyssna till Herren.

Lyft blicken
Det står: ”se det nya har kommit.” Då vänder man blicken mot det som man ska titta på, det nya. Om du inte lyfter blicken och tittar på det kommer du att förbli bunden, men om du gör det kommer du att bli fri. Det är enkelt för dig att säga, tänker du. Du vet inte hur jag har det. Nej, det vet jag inte, men det vet Gud och det är hans tips detta att du ska titta åt rätt håll. Du ska titta åt det håll där lösningen finns, då kommer Herren att hjälpa dig så att du kommer ut ur det som har låst dig. Vi ska inte strida i egen sak, utan förlåta. Hade vi inte blivit så oerhört förlåtna hade vi inte orkat med det här, men vi har blivit helt orimligt förlåtna. Det är helt orättvist hur mycket förlåtelse som vi fått. Vi skulle kunna bli upprörda över hur det bara flödar. Var ska det sluta? Ska inte någon ta itu med oss snart? Det finns en kärlek som är livsförvandlande. Att uttrycka det och få fram det i olika situationer är inte lika lätt. Det är Gud som ska hjälpa oss, när vi säger ja till Gud och bejakar det han säger oss och håller med honom och går på hans väg och tar trossteg i det här så blir vi människor som blir drivna av den kärlek som vi mött hos Gud. Den övervinner i de här situationerna, även om det ibland verkar som om vi kommer att bli besegrade så är det inte sista ordet, för vi kommer att vinna seger i honom för att han har älskat oss så mycket. Vi kommer att våga ta steg in i det nya.

Bön 
Himmelske Fader, vi ber att du ska komma med din kärlek och din kraft och förvandla våra liv och låta oss bli dem som fäster blicken på det som är sant och äkta. Det som du har gjort och det som du har fullbordat. Låt det komma Herre så att det blir en verklighet också för oss, så att vi ser det och tror det, så att vi erfar det, därför det du talar det vill också vi tala om, det du ser det vill också vi se, de ord som du har sagt till oss om vilka vi är det vill också vi tro och ta emot. Det är den nya skapelsen som vi är i Jesus Kristus. Jag tackar dig för att det du verkar ut är gott och fullkomligt. Vi har allt vad vi behöver och vi kan precis som du vandra omkring och göra gott och förlåta andra så som du har förlåtit oss. Lär mig att vandra mer och mer på den vägen och närmare och närmare dig.