Show translate page
Banner


Hur bibelskolan kom till


Bibelskolan Jesus helar och upprättar grundades 1987 av skolans rektor Linda Bergling. Linda berättar i en intervju hur skolan kom till

Hur kom Bibelskolan Jesus helar och upprättar till? 

Det fanns en längtan inom mig  att se människor tjäna Gud och betjäna de sjuka redan den första tiden när jag blev kristen. Jag arbetade som diakonissa under en del år och betjänade människor i själavård. Jag hade en längtan att se Jesus bota som i Nya Testamentet. Jag längtade efter en biblisk själavård, en levande Gudsrelation med den uppståndne Jesus. Jag ville se honom använda oss genom den helige Ande.


I början på 80-talet fick jag en vision när jag avskilt mig för bön under några dagar på en kursgård. Gud kallade mig att predika och vara aktiv i helandetjänsten. Det förvandlade mitt liv. Efter några år var jag som man brukar säga ”utbränd”, eller i alla falla nästan. Jag bad för sjuka hela tiden, reste på olika kallelser, överlät mig att i timmar läsa Bibeln och be. Då sade Gud att jag självklart inte skulle göra allt detta själv. Skörden är stor men arbetarna är få. Genom en vision såg jag tusen och åter tusen människor ropa på hjälp. Visst förstod jag att jag inte som en enda person skulle kunna bli en kanal för alla dessa, men jag förstod inte riktigt hur det skulle gå till. 

Vad skiljer Jesus helar och upprättar från andra bibelskolor? 

Gud berättade för mig vilken sorts bibelskola han ville ha. Det skulle vara en skola där vi gav både teoretisk utbildning och samtidigt möjlighet att få praktisera i helandetjänsten. Bibelskolan skulle knytas till ett helandecenter, men också till en församling. Alla känner sig inte kallade att arbeta i helandetjänsten som den största delen. En del har pastorskallelse, evangelisationstjänsten eller apostlatjänsten närmast sitt hjärta. Men eftersom Jesus tjänst präglades av helandetjänsten vill han att alla tjänster ska förstå och ge utrymme för hans längtan att förmedla helande och upprättelse.

 
I dag har bibelskolan har sina lokaler i denna byggnad
Hur många elever går det varje år på bibelskolan?

Fösta året kom 200 elever och strömmen av elever har hållit sig på en jämna nivå sedan dess, men det brukar ligga kring 100-200 per år.


En kort historisk översikt

1987 – bibelskolan startar med cirka 200 elever 

1988 - träningslinjens årskurs 2 startar med ledarutbildning 

1989 – träningslinjen årskurs 3 startar med handledarträningen 

1991 – startar internationell linjen med tolkning till engelska 

1994 – startar upprättelselinjen 

1997 – startar finska linjen, med tolkning till finska 

2004 - startar universitetet i samarbete med Life Christian University, med möjlighet för bachelorkurser, efter 2 år på träningslinjen 

2005 - startar arbetsprogrammet, en möjlighet till arbetsträning 

2005 - startar ungdomstillvalet ”Identity” för ungdomar från 18-25 år 

2005 – startar sommarbibelskolan, en vecka i juni månad 

2009 - startar lovsångstillvalet för sångare och musiker 

2012 - startar vinterbibelskolan, en långhelg i februari 

2016 - startar minibibelskolor på utposterna i Göteborg och Helsingfors