Show translate page
Banner

Bibelskolans lärare


På bibelskolan kommer du att möta en mängd olika lärare. Utöver de lärare som finns på plats på Arken får du möta många fler både svenska och internationella talare. 

  Linda Bergling, rektor 
Linda Bergling är andre pastor i Församlingen Arken, hon ansvarar för Arkens helandecenter, det utåtriktade internationella arbetet samt barnmissionen. Hon har arbetat i helandetjänst i 40 år. Linda har fil kand vid Uppsala universitet i sociologi, pedagogik och psykologi. Sin doktorsgrad har hon i "Philosophy in pastoral counselling" vid Life Christian University, USA. Linda är även författare till flera böcker och en mycket omtyckt konferenstalare. 
Hennes ämnen i bibelskolan är: 
• Bön • Själens / kroppens helande 
• Befrielse • Personlighetens upprättelse
• Drömmen • Den helige Ande • Tro
• Rådgivning / själavård / bearbetning 
• Ledarträning - fördjupningsämnen 
 
     
  Gunnar Bergling, huvudbibellärare
Pastor Gunnar Bergling är församlingens förstepastor, han undervisar i flera av de grundläggande ämnena i bibelskolan. Sin doktorsgrad har han i "Philosophy in Theology" vid Life Christian University, USA. Han är författare till många undervisningsböcker och han tränar och utrustar predikanter. Pastor Gunnar har tjänat som präst och pastor i över 40 år.
Han undervisar i bibelskolan i följande ämnen:
• Församlingen • Rättfärdighet • Tro
• Predikoträning  • Ekonomi • Guds Ord
• Helande • Rådgivning • Äktenskapet
• Troslärans betydelse • Väckelsehistoria
• Ledarträning - fördjupningsämnen 
 
     
   
     
  Anita Björk, bibellärare
Anita är ansvarig för helandetjänsten på Arken. Hon flödar starkt i kärlekssmörjelsen. Hon är även äldste i församlingen och har en herdetjänst vid pastorerna Gunnar och Linda Berglings sida. Anita utbildar förebedjare och är en mycket duktig handledare. Anita ansvarar för bibelskolans bönepraktik. Hon är också koordinator för årskurs 3.
Hennes ämnen i bibelskolan är:
• Praktikämnen • Befrielse •Själens / kroppens helande • Nådegåvorna • Personlighetens upprättelse • Tro • Rådgivning / själavård / bearbetning • Ledarträning - fördjupningsämnen •Grundgåvorna
 
     
     
  Åsa Dahlberg, bibellärare 
Åsa är lovsångsledare i Församlingen Arken och ansvarar för lovsångstillvalet och dess praktik i bibelskolan. Hon skriver sånger och fungerar starkt i det profetiska flödet i församlingen. Åsa har examen i "Master of Arts in Theology" vid Life Christian University, USA. 
Hennes ämnen i bibelskolan är:
• Loggboken • Lovsång • Praktikhandledning lovsång • Identiteten • Den egna Gudsrelationen
 
     
  Vidar Roed, bibellärare
Vidar är utexaminerad i "Master of Arts in Theology" från Life Christian University, USA. Vidars undervisning är väl grundat i Ordet och har en stark kärlekssmörjelse. Hans ämnen i bibelskolan är:
• Nyandlighet/ockultism •Jesu liv och tjänst •Auktoriteten
 
     
  Thorbjörn Holst-Larsen, bibellärare
Thorbjörn undervisar mycket genom praktiska bilder och inspirerar att ta konkreta trossteg i vardagslivet. Han har examen i "Bachelor of Theology" vid Life Christian University. Thorbjörn flödar i helandesmörjelsen och delar ofta kunskapens ord vid betjäningen. Han är en mycket uppskattad predikant i församlingen. 
Han undervisar i följande ämnen:
• Blodsförbundet • Guds natur • Tro •Grundgåvorna •Ekonomi
 
     
 
 
     


 


 
 

Birgitta Rosen, bibellärare 
Birgitta är ansvarig för Arkens TV-arbete och är en av församlingens äldste. Hon har examen i "Bachelor of Theology" vid Life Christian University. Birgitta är en smord predikant, som flödar ofta i nådegåvor under sin förkunnelse. I sin undervisning vittnar hon om Guds under som hon har upplevt i sitt eget liv. Hon har en stark tro på helande och upprättelse och Guds omsorg.  Birgittas undervisning är bibelförankrad och uppmuntrande. Hennes ämnen är: •Själens Helande •Helande •Personlighetens upprättelse •Bön •Ledarträning

Petra Jäppinen, studierektor 
Petra anvarar för bibelskolans administration och dagliga verksamhet. Hon är även koordinator för finska linjen. Petra har examen i "Bachelor of Theology" vid Life Christian University. Hennes ämnen är •helande •mentorsundervisning

Susanne Lillthors Holtz, bibellärare 
Susanne är koordinator för Upprättelseprogrammet och Plusprogrammet. Hon ansvarar också för bibelskolans elevvård och eftermiddagsgruppsverksamhet. Hennes ämnen är: •Elevvård •Mentorsundervisning •Klassdagar •Förberedelse och uppfölning av böneveckor.

Lars Lindqvist, bibellärare 
Lars och Ann-Marie ansvarar för äktenskap-samtal och rådgivning på Arken. Lars har lärarutbildning och undervisar mycket systematiskt. Han är en grundlig bibellärare. Han flödar mycket starkt i helandesmörjelsen när han betjänar i mötena. Hans ämnen är: •Själens Helande •Personlighetens upprättelse •Relationer •Bearbetning •Äktenskapet

Ann-Marie Lindqvist, bibellärare 
Ann-Marie och Lars ansvarar för äktenskap-samtal och rådgivning på Arken. Ann-Marie är utbildad lärare och har arbetat i kristna skolor. Hon undervisar mycket inom området relationer och har stor erfarenhet att betjäna människor i utsatta situationer. Hennes ämnen är: •Själens Helande •Personlighetens upprättelse •Relationer •Bearbetning •Äktenskapet

Helena Spring, bibellärare
Helena arbetar som koordinator på Arkens konferensavdelning. Helena är pastor Lindas assistent och arbetar också med finska elevvården. Helena har examen i "Master of Arts in Theology" vid Life Christian University, USA. När hon undervisar flödar hon ofta utifrån Guds kärlek. Hennes ämnen är: •Hjälptjänsten •Helande •Ledarträning •Förvaltarskap

Ann-Sofi Rosqvist, bibellärare
Ann-Sofi är ungdomspastor i församlingen. Ann-Sofi ansvarar för Identity-tillvalet på bibelskolan. Hennes hjärta brinner för att nå ut med evangelium vilket präglar både förkunnelsen och det personliga livet. Hon har examen i "Bachelor of Theology" vid Life Christian University.Hennes ämnen är: •Mentorsundervisning •Ledarträning• Evangelisation

Christina Tärnroth, bibellärare
Christina är musikdirektör, utbildad musiklärare och ansvarig för lovsångstjänsten i Församlingen Arken. Hon ansvarar för lovsångstillvalet i bibelskolan. Christina är en  psalmist och skriver sånger och fungerar starkt i det profetiska flödet i församlingen.  Hennes ämne i bibelskolan är: • Lovsång


Martin Reen, bibellärare
Martin är en mycket uppskattad förkunnare både i Sverige och internationellt. Han reser i  Sverige, Skandinavien, Ryssland, Mellanöstern och Afrika för att förmedla den bibliska helandetjänsten. När Martin undervisar och förkunnar blir människor befriade och helade.

I samband med  firandet av Linda Berglings 40 år i tjänst, på mirakelkonferensen 2015, tog Martin emot ett Jubileumstipendium för sina insatser inom den bibliska helande- och förbönstjänsten.