Show translate page
Banner

Tom Scarella och Linda och Gunnar Bergling på Mirakelkonferensen

21 jul, 2017
Det var första gången Tom Scarrella besökte Sverige och Arken. Tom och hans fru Susie är evangelister och väckelsepredikanter som reser över hela världen och predikar och uppenbarar Guds rike. Gud rör sig kraftfullt genom dem då de predikar kompromisslöst om Jesu Kristi frälsande nåd, och miraklerna bara flödar. Tom predikade om tvivel och tro och om det naturliga och det andliga.
Han ville förmedla hur lätt det är att tro och ta emot helande från Gud genom den helige Ande. En praktisk undervisning som skapade stor förväntan på vad Gud skulle tala och göra under förbönen och betjäningen i slutet av mötena. Många vittnade om de helanden som Gud gjorde dessa kvällar i deras liv. 


Pastorerna Linda och Gunnar Bergling predikade om det som Gud lagt starkt på deras hjärtan. Pastor Gunnar talade om "Varför inte kvinnor?" Ett angeläget ämne som Gud har uppmanat honom att förmedla i denna tid, att man och kvinna båda är kallade att tjäna Gud tillsammans. Pastor Gunnar predikade också om att vi blivit rättfärdiggjorda, att nåden är gratis, i himlen står alla längst fram. Pastor Linda predikade på tisdagskvällen om att Jesus är vår återlösare, han ber för oss i det allra heligaste. Hon utgick från Ruts bok och talade om Noomi och Rut som exempel. Nästa predikan med pastor Linda hade som ämne "Frid & vila", vi kan gör anspråk på frid och vila genom den helige Ande.


Mirakelkonferensens program fredag till söndag ser ut så här:

Fredag 21 juli kl 19.00 Peter Ljunggren
Fredag 21 juli kl 22.30 Ungdomsmöte med Thorbjörn H Larsen

Lördag 22 juli kl 10.00 Flödesbön
Lördag 22 juli kl 14.00 Gunnar Bergling
Lördag 22 juli kl 19.00 Peter Ljunggren

Söndag 23 juli kl 10.30 Linda Bergling
Söndag 23 juli kl 15.00 Peter Ljunggren

Följ mirakelkonferensens möten live här: https://www.youtube.com/c/Arkentv/live
Där hittar du också de tidigare mötena från konferensen.


Barnkonferens

Många barn har lekt och haft kul och fått undervisning av de engagerade barnledarna. 

Barnkonferensen fortsätter fredag och lördag kväll kl 19.00, 
på söndag är det kl 10.30.