Show translate page
Banner

Pastor Lindas önskan inför 2018

10 jan, 2018

Under de tio år som gått sedan pastor Linda fyllde 60 år har många glädjande saker hänt i och genom församlingen Arken tack vare de gåvor som kom in som födelsedagspresent till Arkens missionsarbete. Marken till centret i Kolkata köptes in för 300 000 kr. Centret har byggts färdigt. Många gåvor har kommit in till centret bland annat en bil. Många har fått vaccinering och kvinnor har fått sömnadsutbildning. Arken har haft pastorskonferenser i Indien och på Filippinerna. Mycket har också gjorts i Nepal: En buffelfarm har byggts och ett flickhem håller på att byggas. Pastor Linda med team har också varit i Israel och Minsk med Arkens helandetjänst. Mycket mer har gjorts, läs gärna om detta här:

http://arken.org/Mission.aspx

och

http://www.arken.org/Mission/internationell-helandetjanst.aspx

Vill du vara med och hjälpa till så önskar pastor Linda först och främst dina förböner. Det går även att ge en gåva till Arkens mission och internationella arbete med anledning av hennes födelsedag. 

Här kan du sätta in din gåva:
SWISH: 1230 337 782 (märk inbetalningen Lindas internationella helandetjänst) 
Handelsbanken Sverige Bankgiro: 549-7714
Handelsbanken FINLAND: FI81 3131 3001 1336 77 
Handelsbanken NORGE: 9046.12.44180
DANMARK: Danske Bank regnr 9570 kontonummer 8984220


Så här säger pastor Linda:
Var med och bed med mig! Om inte Herren återvänt och om jag får leva så är detta min färdplan för de kommande fem åren
... att stärka och vidareutveckla Arkens redan existerande helandetjänst, bibelskola och retreatcenter.
... att rusta och fortbilda förebedjare och ledare i biblisk helandetjänst i vänförsamlingar och utposter.
... att rusta och fortbilda ledare och förebedjare i helandetjänst och församlingsbyggande internationellt.
... att översätta mina böcker och material om helande till olika språk, såsom engelska, ryska, finska och norska.
... att utveckla en ny gren i Arken inom området ledarskap, pastorstjänsten och församlingsplantering (Ledarkurs och mentorskap).
... att arbeta ut helandetjänsten via TV och webb-TV.

Hennes önskan:
Att ni alla som gått på Arkens bibelskola ”Jesus helar och upprättar” och som inte rotat er i en församling eller kommit i tjänst, återvänder till Arken och hjälper mig inom något av dessa områden, antingen på plats eller på distans.

Hennes måtto: 
Fråga dig inte först vad du själv har i ditt hjärta, utan vad som finns i Herrens hjärta, hans vilja, önskningar, visioner och drömmar. Då kommer du att hitta rätt både när det gäller din kallelse, din tjänst och din framtid. 

Tack för alla gåvor
Tack än en gång för alla gåvor som kom in med anledning av pastor Lindas födelsedag och för alla hälsningar och gratulationer från olika håll i världen och från församlingen.