Show translate page
BannerTräningslinjen

Det centrala under ett bibelskoleår på Arken är att stärka din personliga relation med Jesus. Utifrån din egen Jesusrelation får du omsätta den teoretiska kunskapen till praktisk handling. Många vittnar om att året eller åren på bibelskolan ger kunskap och erfarenheter som leder till ett förvandlat liv.


Träningslinjen vänder sig till dig som utifrån en bibelisk grund vill betjäna människor, föra ut evangelium som hans rike både med förkunnelse och helandetjänst.

Rustas till tjänst


Träningslinjen är en treårig utbildning, du kan välja att gå ett eller flera år. Betoningen ligger på att rustas och tränas till tjänst. Du förbereds på att gensvara till Jesu kallelse att bli en medarbetare i Guds rike. Självklart kommer du också att få eget helande genom förbön för själ och kropp, tid att lära känna Gud och förvandlas av honom. Flera gånger i veckan har vi s k flödesbön eller praktiserar tillsammans den inre bönen, hjärtats bön ledd av någon lärare eller handledare. Du blir en bärare av Guds kärleksfulla och försonande ord ut bland människorna. ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.” Matt 9:37-38. 


Mycket praktik 


Det unika med utbildningen är att teori varvas med praktik. Du får ingående handledning och uppföljning efter varje praktiktillfälle. I huvudämnena får du skrivningar.


Bra grund


Efter dina år på bibelskolan har du en god grund att stå på om du vill arbeta i församling eller starta pionjärarbete. Efter bibelskolan kan du även åka ut som volontär på missionsfältet inom något av Arkens missionsprojekt. 

Träningslinjen är till för 

dig som vill:


  • få en stark grund i Guds Ord
  • tränas och utrustas till tjänst i Guds rike 
  • få praktiska redskap att använda Guds Ord
  • lära dig att flöda i den helige Andes nådegåvor
  • rustas att betjäna andra
  • gå vidare och tränas i ledarskap
  • har en pastors- eller missionskallelse
  • starta ett helandearbete i din församling
  • brinner för att hjälpa människor