Show translate page
Banner

Träningslinjen - Årskurs 1Ett år av träning, utrustning och eget helande och upprättelse. Du får en stark grund i bibelordet, du lär känna Jesus och utrustas i den helige Andes kraft.  Du får en grundutbildnig i kristen själavård. 


Teori: Grundutbildning i bibelordet men också temaundervisning, inspiration och praktisk handledning. Kurserna ger både fördjupning i vissa ämnen och en genomgång av Bibeln. 

Hur kan praktiken se ut under ett bibelskoleår?

 • Egen förbön och befrielse från ockultism
 • Böneveckor
  • Egen förbön inom valt område
  • Förbönstjänst för andra elever som assistent. Kroppens och själens helande
  • Bön i grupp för hjälpsökande, utanför bönerummet. Träning i att ledas av Guds Ande och flöda i nådegåvorna.
 • Helandecenter
 • Helandedagar/ temahelandedagar 
 • Helandekonferenser
 • Team
 • Trons bön. Kort förbön för hjälpsökande i konferenser och på teamresor.
 • Praktiskt arbete; t ex mötesvärd, bokshop och cafeteria.
 • Lovsångspraktik i bibelskolan, bönegrupp och team.

Blocköversikt:
Den Helige Ande
Rättfärdighet/försoningen
Befrielse
Själens helande
Bön
Ekonomi
Elevvårdsämnen
Församlingen
Helande
Ledarträning
Personlighetens upprättelse
Man/kvinna - äktenskapet
Själavård/rådgivning
Guds Ord
Tro
Drömmen
Team
Praktikämnen