Show translate page
Banner

Träningslinjen - Årskurs 2


Årskurs 2 är en ledarutbildning och för dig som vill utvecklas och mogna som ledare. Du får en fördjupning i bibelordet och tränas i ledarskap. Du kan fördjupa dig inom olika områden i både teori och praktik. 

Teori
Teorin består samma ämnen som du läst under årskurs ett, med en ännu djupare förankring i bibelordet.

Praktik
Praktiken har betoning på att utveckla andligt ledarskap i befrielse, helande och upprättelse av hela människan. Du tränas i att vara ledare i förbönssamtal. Du får predikoträna. Du har även möjlighet att vara bönegruppsledare eller assistent. Praktiken görs på bibelskolan, helandecentret, helandedagar, konferenser, teamresor och i församlingen. Lovsångspraktiken utrustar dig till att förmedla helande och befrielse genom sången och musiken. Vid praktiktillfällena får du individuell handledning.

LEDARTRÄNING I TEORI OCH PRAKTIK
Kurs 1: Helandecenter

Teori: Själavård i församlingen / bland nyfrälsta, handledare / ledarfunktionen, bearbetning, fördjupning inom olika själavårdsområden; kvinna/man, självbilden, förkastelse, anorexi/bulemi, barnsjälavård, utbrändhet.
Praktik: Ledare/handledare i själavårdsamtal, Helandecentrets administration och telefonsjälavård,  medarbetare i själavårdskurser som Församlingen Arken anordnar.

Kurs 2: Mission/Evangelisation
Teori: Pionjärarbete, utpost, församlingsbyggande, missionshistoria, planering / uppföljning, kultur / språk, evangelisation och drama.
Praktik: Missions- och teamresor, närevangelisation

Kurs 3: Ledare/Pastor
Teori: Kallelsen / tjänstegåvan, starta församling / organisation, församlingens struktur, livsstilsfrågor, diakoni, medarbetare, läroansvar, själavård i församlingen och  bland nyfrälsta.
Praktik: I församlingen Arken, i bibelskolans bönegrupper.