Show translate page
Banner

Träningslinjen - Årskurs 3


Ett år där du tjänar i vårt växande och expanderande församlingsarbete, inom delegerat område. Praktik med teori och handledning.

Under årskurs tre fungerar du som en medarbetare i församlingen. Du lär dig att handleda andra, med inriktning på att tjäna i församlingsarbete. 

Praktikområden
Tre halvdagar i veckan har du praktik inom valt område.
Exempel på praktikområden; helandetjänst, elevvård och Upprättelseprogrammets plusprogram, finska linjen på bibelskolan, team och konferenser, utpostarbete, TV-Arken, förlag & trycksaker, Förskolan Växthuset och Kungsskolan, barn- och ungdomsarbete, lovsång, mission, marknadsföring, Hälsolövet.

Undervisning
Vid några tillfällen under terminen har årkurs tre teori/undervisning i fördjupad ledarträning som styrker deras praktik. Exempel på ämnen är: rådgivning, konflikthantering, självkännedom och predikoträning.