Show translate page
BannerTräningslinjens inriktning

En stark grund i Ordet 


Du får visshet om Bibelns tillkomst, dess auktoritet och tillförlitlighet. Du lär dig känna igen hur Ordet skall praktiseras i ditt eget och andras liv.


Personlig kärleksrelation med Jesus


Du får hjälp att lära känna Jesus personligt så att du kan höra hans röst och leva i hans ständiga närvaro med rätt drivkraft i ditt liv och din tjänst; kärleken.


Den helige Ande och Andens nådegåvor


Du kommer att bli trygg i hur Anden manifesterar sig, hans uttryckssätt och funktioner. Du får lära dig vilka Andens gåvor är, hur man gensvarar och samarbetar med Anden.


Själen och kroppens helande


Du lär känna Jesus som själens och kroppens läkare. Du får själv ta emot helande och upprättelse, och samtidigt bli tränad för att förmedla denna läkedom genom handpåläggning, samtal och förbön.


Jesu person och helandetjänst


Du kommer att få lära dig hur Jesus helade när han gick på jorden, hans inställning och attityd till de sjuka människorna. Du får lära dig varifrån sjukdomar kommer och olika sätt som helande förmedlas.


Personlighetens upprättelse


Du kommer att finna din unika personlighet och bli frimodig att bidra med dina gåvor. Du får veta mer om den nya skapelsens verklighet, rättfärdiggörelsen och att det förflutna inte har rätt att hindra dig.


Befrielsetjänst


Du kommer att få insikt om den osynliga världen, hur mörkrets makter och syndens nedbrytande krafter verkar. Du kommer att bli medveten om vilken stark auktoritet du har, grundad på Jesu
namn och hans seger på Golgata. Du kommer att förstå din ställning i Kristus och det beskydd som finns i honom.


Bönetjänst


Du lär dig den inre bönen, hjärtats bön. Du blir en förebedjare som har kontakt med Guds hjärta, där barmhärtighet, uthållighet och frimodighet är viktiga ingredienser. Din bön kommer att grundas på Guds löften.


Praktik


Du kommer att få möjlighet att omsätta det du lär dig, i församlingen, helanderum, konferenser, på team och missionsresor. Du blir en ordets görare och inte bara dess hörare.