Show translate page
Banner

Finsk linje

På upprättelseprogrammet och träningslinjens årskurs 1 kan man studera på finska.

Undervisningen tolkas till finska och eleverna använder finskt studiematerial. Bibelskolans böneveckor är på finska.
De finska linjens elever delas in i finska bönegrupper. 
Varje år firas den finska självständighetsdagen den 6 december i bibelskolan. 

Du kan läsa mera om Finska linjen på den finska hemsidan www.arken.fi.