Show translate page
Banner

Lovsångstillvalet "Strömmar av liv"


Lovsångstillval

På Bibelskolan Jesus Helar och Upprättar har du möjlighet att tränas i din kallelse inom sång och musik. Välkommen du som längtar efter att flöda med smörjelsen i lovsången!

Bibelskolans elever erbjuds ett lovsångstillval, med stark betoning på helandetjänsten och att flöda profetiskt genom lovsång. Du får lovsångspraktik i team, viss handledning och undervisning inom ordinarie bibelskoledag. Du behöver inte ha varit i tjänst tidigare eller ha en medveten kallelse men vi tillämpar ett enkelt antagningsprov där du får prisa Gud på ditt instrument och/eller sjunga i grupp. Vi har också lite musikaliska tester. Du som antas kommer att ingå i ett lovsångsteam som tjänstgör på bibelskolans morgonsamling och då kan du även välja ett avgiftsbelagt fördjupningstillval som heter ”Strömmar av liv”.

Ansökan och antagning

Du ansöker till bibelskolan på de ordinarie ansökningshandlingarna. Vi fattar beslut om antagning både utifrån den musikaliska nivån och den personliga situationen i allmänhet. Detta sker även i samråd med bibelskolans skolledning för att få en helhetsuppfattning om vad som bäst gagnar ditt bibelskoleår. Du kan ansöka oavsett om du går Upprättelse- eller Träningslinjen.

Frågor
Kontakta lovsångskoordinator Kristine Rosefjäll om du har frågor kring tillvalet.

kristine.rosefjall@arken.org

Telefon till Arkens expedition 08-588 840 00