Show translate page
Banner

Bibelskolans avgifter


Ekonomi
Skolan finansieras genom gåvor och elevavgifter. 

Elever betalar följande avgifter:

Anmälningsavgift 500 kr: Betalas samtidigt när du sänder din ansökan till oss.  Anmälningsavgift är för hantering av ansökan och den återbetalas ej.
 
Kursavgiften 13 300 kr:  (exl. anmälningsavgiften). Kursavgiften kan betalas
Årsvis - Du betalar hela summan vid skolstart.
Terminsvis - Du betalar vid skolstart för höstterminen och vid terminsstart vår, för vårtermin
Månadsvis - Du fördelar kursavgiften på hela skolåret, september – maj. Då betalar du 3700kr  vid skolstarten och  1200 kr okt – maj

Bankgironummer
Sverige 549-7748
Danmark 898 42 20
Finland FI31 8000 1370 8454 31 
Norge 7874.07.00781