Show translate page
Banner

Bibelskolans avgifter


Ekonomi
Skolan finansieras genom gåvor och elevavgifter. 

Elever betalar följande avgifter:

Anmälningsavgift 500 kr: Betalas samtidigt när du sänder din ansökan till
oss. Anmälningsavgift är för hantering av ansökan och den återbetalas ej.
 
Kursavgiften 13 300 kr: (exl. anmälningsavgiften).
Kursavgiften kan betalas: 
Årsvis - Du betalar hela summan vid skolstart. 
Terminsvis - Du betalar vid skolstart för höstterminen och vid terminsstart
på våren för vårterminen. 
Månadsvis - Du fördelar kursavgiften på hela skolåret, september – maj. 
Då betalar du 3 700 kr vid skolstarten och 1 200 kr okt – maj. 

Bankgironummer
Sverige 549-7748
Danmark 898 42 20
Finland FI31 8000 1370 8454 31 
Norge 7874.07.00781