Show translate page
Banner

Strömmar av liv

I Arken har vi en önskan att bereda stor plats för lovsång och tillbedjan i våra möten och gudstjänster. Detta vill vi bjuda in fler lovsångare till. Vår bön är att Herren ska bli upphöjd och ärad i vår mitt och att han ska få beröra våra hjärtan när vi kommer inför hans ansikte. "Strömmar av Liv" är namnet på en gren av församlingen Arkens lovsångstjänst som ges som ett fördjupningsalternativ för bibelskolans lovsångare (samt församlingsmedlemmar och i mån av plats även andra personer). "Strömmar av Liv" anordnar också regelbundet konferenser och kurser.


På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger."* Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom.---
(Joh 7:37-39)


Vi tror att mötet med Faderns kärlek och nåden uppenbarad i Jesus, har en förvandlande och helande påverkan i våra liv. Det är en mötesplats som är livsnödvändig för vår personliga relation till Jesus. Lovsången är en sådan mötesplats, i det enskilda livet och i det gemensamma. Vi som lovsångare är kallade att hjälpa Guds folk att prisa kungars Kung och herrars Herre! Vi vill genom "Strömmar av liv" ge mer tid till att vara i Herrens närvaro och lära känna den djupare. Jesu uppmaning att komma till honom för att dricka, gäller än idag. Och den gäller för dig som är kallad att vara i lovsångstjänst. Som lovsångare behöver vi leva nära Jesus, så att det som strömmar ut ur våra liv är genomsyrat av hans nåd, kraft och kärlek. Ett liv som återspeglar hans hjärta. Vi vill erbjuda både teori och praktik för att du som är lovsångare och musiker ska kunna bli ännu bättre rustad att flöda med smörjelsen och vara en välsignelse i din församling och dit Gud kallar dig. Tillsammans sträcker vi oss efter mer och tror att du - som längtar efter att ge ännu större plats för Herrens härlighet och Andens frihet genom lovsången - vill komma och lägga till din hunger och törst. Jesus behöver lovsångare som är frigjorda att flöda med den helige Ande i det profetiska - och han behöver oss! Han behöver dig!


I "Strömmar av Liv" ingår praktik samt undervisning i bland annat följande ämnen:


-       Sång i anden/ att flöda med smörjelsen

-       Guds karaktär

-       Lovprisning & tacksägelse

-       Guds ord i lovsången

-       Lovsången i helandetjänsten

-       Skriva sånger

-       Lovsångsledning

-       En lovsångares livsstil

-       Förberedelse till tjänst

-       RöstvårdPraktisk information

Strömmar av liv  är avgiftsbelagd och pågår efter bibelskoletid. Det här är en fördjupning av lovsångstillvalet som även är öppen för de som inte går bibelskolan. Däremot behöver de som ska antas göra ett antagningsprov för att se grundläggande förutsättningar för just lovsångstjänsten. Vi kommer även att ha en kort intervju med de sökande.

 

Frågor


Kontakta våra huvudansvariga lovsångsledare inom församlingen Arkens lovsångstjänst:

Thomas Ericsson - thomas.ericsson@arken.org - 08-588 840 62

Ursula Ericsson - ursula.ericsson@gmail.com

Christina Tärnroth - christinatrnrth@gmail.com