Show translate page
BannerKursinnehåll och målInnehåll: 


       • Kärleksrelationen med Jesus            • Relationer & kommunikation          • Liknelserna
    • Inre bönen, hjärtats bön      • Bibeln    • Församlingen
    • Den helige Ande • Bekänna Guds ord      • Bearbetning
    • Rättfärdighet • Ekonomi      • Det enskilda bönelivet
    • Själens och kroppens helande      • Lovsång • Andlig sundhet
    • Förbundsblodet • Äktenskapet       • Identiteten
     • Guds natur • Personlighetens upprättelse 
 


Målsättningar:

  • Stärka kärleksrelationen med Gud och lära känna honom på ett djupare och mer personligt sätt.
  • Bearbeta och lämna det förflutna. 
  • Hjälp att hitta fram till det nya livet i Jesus Kristus. 
  • Upprättas till hela personligheten: ande, själ och kropp. 
  • Förankras i Guds ord och bli förtrogen med den helige Ande. 
  • Mogna som människa och upptäcka din kallelse, dina gåvor och din plats i Kristi kropp. 
  • Hjälp att utveckla starka och positiva relationer med andra. 
  • Hjälp att upprätta ordningar och rutiner i livet.