Show translate page
Banner


PLUSProgram


Tillval till upprättelseinjenSamtalUtöver det som upprättelseprogrammet erbjuder får du härigenom mer personliga samtal och fler samlingar i mindre grupp. 

Samlingar 

Dagligen har deltagarna i plusprogrammet en gemensam samling där dagen följs upp och där det ges möjlighet för samtal och frågor. 


Personliga samtal 

Varje vecka får du mentorssamtal med en mentor i upprättelseprogrammet. I dessa samtal får du möjlighet att ta upp det som du önskar tala om. Varje vecka har du även stöd- eller bearbetningssamtal. Dessa samtal är strukturerade så att du får stöd och hjälp att praktiskt tillämpa 7-stegsmodellen i ditt eget liv.