Show translate page
Banner

Växthusets Personal


På Växthuset arbetar både förskolelärare och barnskötare. Personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten utifrån de uppsatta mål och riktlinjer som finns beskrivna i Läroplan för förskolan 1998 rev. 2010.

Vi i personalen försöker i enlighet med pedagogiken att ta tillvara på de perioder i barnens liv då barnen känner lust att lära. Vi finns alltid tillhands för att möta barnens behov. Vi ger barnen frihet under ansvar och vi finns där för att hjälpa barnen hjälpa sig själva.

Under ordinarie förskolechef Kristine Hozjans föräldraledighet så är Catharina Eriksson tf förskolechef