Show translate page
Banner

Inskolning


Syftet med inskolningen är:  

- Att lägga grunden för en bra relation mellan personal och barn/föräldrar.
- Att barn/föräldrar ska känna sig trygga.
- Föräldrarna får en möjlighet till att se vår verksamhet och kunna påverka den.

   

 

Inskolningsschema (cirka-tider):

Dag 1 kl. 10-12:  Kort besök på förskolan. Förälder är med hela tiden.

Dag 2 kl. 09-15:  Förälder är med hela dagen, men lämnar mer och mer utrymme för personalen att vara närmast till hands.

Dag 3 kl. 09-15:  Som dag 2.

Dag 4 kl. 09-15:  Förälder lämnar efter lunch och hämtar 15:00.

Dag 5 kl. 09-15:  Barnet är själv på förskolan hela dagen.

Vi rekommenderar att föräldrarna finns tillgängliga i 14 dagar för inskolningen. Den andra inskolningsveckan är barnet i förskolan varje dag kl. 9-15 utan sina föräldrar.

 

Observera att tiderna kan ändras. Vi bestämmer tillsammans när barnet är redo att bli lämnad.