Show translate page
Banner

Temainriktat arbetssätt


Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan rev. 2010. Vi vill erbjuda en miljö som är trygg, lekfull och stimulerande, där barnen har lätt att utvecklas och lära sig nya saker, någonting som lägger grunden för ett livslångt lärande. 

”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.” Lpfö rev. 2010

Därför har vi på Växthuset valt att jobba utifrån det temainriktade arbetssättet. Vi har haft många olika teman under åren. Några exempel på dessa teman är: jag och min familj, olika yrken, ladugården, hjältar, småkryp, fåglar, känslorna… Allt utifrån barnens egna intressen.

Våra 4-5 åringar lär sig mer om fåglar.

  

Vi jobbar med teman på flera olika sätt: temasamlingar, sånger, vi gör olika utflykter som passar temat och barnens intresse, vi skapar, bakar, läser böcker, samtalar, dokumenterar, problematiserar och argumenterar.

Som en grund i vår verksamhet ligger "Den gyllene regeln - det du vill att andra ska göra mot dig, ska du göra mot dem". När vi arbetar med detta har vi bland annat använt oss utav en serie böcker kallad "Tio små kompisböcker" av Lisa Sollenberg. Böckerna beskriver på ett enkelt och konkret sätt hur man är en bra kompis, hur man ska förhålla sig till andra och vad det innebär att vara en del av en grupp. 
 

Vulkanexperimant och Legoland. Kreativiteten flödar!

Tema "Småkryp" hos 1-2 åringarna.