Show translate page
Banner

Skolan vill på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn. Hem och familj har det grundläggande ansvaret, men eftersom de flesta barn äter många av sina måltider utanför hemmet påverkar andra vuxna också barnens matvanor.

Goda och näringsriktiga måltider i trevlig miljö där barn och vuxna äter tillsammans ger personalen möjlighet att förmedla och praktisera en positiv attityd till mat och måltider.

Maten vi äter får vi från Kungsängens golfklubb.

Om ditt barn har någon form av allergi, måste detta meddelas till personalen.