Show translate page
Banner

Bachelorprogrammet


Bachelorprogrammet ger examen Bachelor of Theology

Bachelor-programmets innehåll består av två olika delar (Totalt 120 credits):
• 2 år på bibelskolan ”Jesus helar och upprättar” som ger 60 credits. Information och ansökningshandlingar till bibelskolan fås här.
• 2 år med studier på Arkens universitet som ger 60 credits.

Så här ser alltså vägen ut för att kunna få en bachelor-examen hos oss:
1. Fullbordar träningslinjens årskurs 1 och 2 på bibelskolan ”Jesus helar och upprättar”
2. Ansöka till Arkens universitet.
3. 2 år med studier vid universitetet.

Förkunskaper:
För att få ut en examen Bachelor of Theology krävs det att man har fullbordade gymnasiebetyg.
(Har man fullbordat årskurs 1 och 2 på bibelskolan ”Jesus helar och upprättar”, kan man läsa kurserna på bachelorprogrammet även utan gymnasiebetyg, men då utan att få ut någon examen).

Utexamineringen sker på ´Församlingen Arkens sommarkonferens, Mirakelkonferensen.