Show translate page
Banner
Ansvarig lärare: Peter Nordberg
Föreläsningstillfällen 2010/11: Februari
Kursavgift: ,- (Litteratur ej inkluderat) 1000,-


Litteraturöversikt:
”Fallet Jesus” av Lee Strobel
”Fria eller fälla” av Lee Strobel
”A case for a creator” av Lee Strobel


Kortfattat om innehåll och syfte:
I denna kurs får studenten undervisning den kristna trons trovärdighet, kan dens innehåll försvaras, på vilket sätt och på vilken grund. Frågor som behandlas är bland andra Guds existens, Bibelns trovärdighet samt den kristna trons företräde framför andra religioner. Föreläsningarna blandas av teoretisk undervisning och praktiska uppgifter som lösas i grupp.


Examensarbeten:
Skriftlig tentamen