Show translate page
Banner

Exegetik


KURS TH-591 : Biblical Exegesis
Ansvarig lärare: Peter Nordberg


Litteraturöversikt:
”Elements of Biblical Exegesis” av Michael J. Gorman

Kortfattat om innehåll och syfte:
I denna kursen kommer studenten ges en införing i att genom metodisk arbete söka hitta bibeltexternas ursprungliga betydelse. Metoden som vi använder är en så kallad historisk-grammatisk metod. I kursen kombineras gemensam undervisning med att man enskild och i grupp kommer att arbeta konkret med metodikens olika delar.

Examensarbeten:
Exegetisk arbete kring given bibeltext

Examinationen sker skriftligen.