Show translate page
Banner
Ansvarig lärare: Gunnar Bergling
Föreläsningstillfällen 2010/11: September - januari
Kursavgift: ,- (Litteratur ej inkluderat) 5000,-

Litteraturöversikt:

“Church History in plain language” av Bruce L. Shelley “2000 years of charismatic christianity” av Ed Hyatt “Från Jesus till moder Teresa” av Alf Tergel
”Missionens historia genom 2000 år” av Carl-Erik Sahlberg
”Teologin genom tiderna” av Bo Nylund
”New Testament History” av FF Bruce
Stenciler från missionens historia

- Litteratur om svensk kyrkohistoria och tidig kristendom


Kortfattat om innehåll och syfte:
I denna kursen får studenten undervisning om kyrkans 2000-åriga historia. Historien bearbetas utifrån olika synvinklar och med olika fokus: svensk kyrkohistoria, väckelsehistoria, missionshistoria, dogmhistoria. Studenten skall kunna se historiska skeenden i sitt samanhang, när och hur olika rörelser och läror har uppstått och vilka konsekvenser dessa har fört med sig. Kristendomens spridning och kyrkans uppkomst och utveckling viktläggs, tillsammans med ett särskilt fokus på väckelsekristendom och karismatisk kristendom genom historien.


Examensarbeten:
Skriftlig tentamen
Skriftligt tematiskt arbete