Show translate page
Banner
Ansvarig lärare: Dr Gunnar Bergling
Föreläsningstillfällen 2010/11: Mars
Kursavgift: ,- (Litteratur ej inkluderat) 1000,-


Litteraturöversikt:
“Ledarskapet, förkunnelsen och kvinnorna” av Gunnar BerglingKortfattat om innehåll och syfte:
I denna kurs får studenten undervisning om relationen mellan man och kvinna. Kursen ger en insikt om vad Bibeln lär oss om relationen mellan könen, både vad gäller familjelivet och tjänsten för Gud. Kursen behandlar Paulus och Jesu undervisning i frågan, samt studerar hur de praktiserade den. Frågan om hur frågan har praktiserats genom kyrkans historia behandlas också.


Examensarbeten:
Skriftlig tentamen