Show translate page
Banner
Ansvarig lärare:
Föreläsningstillfällen 2010/11: April-Maj
Kursavgift: ,- (Litteratur ej inkluderat) 2000,-


Litteraturöversikt:
”På spaning efter helheten” av Olav Hammer
”Buddhas ädla åttafaldiga väg” av Sangharakshita
”A biblical guide to alternative medicine” av
“Inre bönen” av Linda Bergling

Kortfattat om innehåll och syfte:
I denna kursen får studenten undervisning om nyandlighetens uppkomst och utbredning. Kursen fokuserar speciellt på nyandlighetens påverkan på vården samt konkret vilken utsträckning religion och andlighet ligger till grund för många av de alternativa metoder för vård vi möter på i dag.


Examensarbeten: