Show translate page
Banner

Introduktion Gamla Testamentet


KURS TH-222 : Old Testament Survey
Ansvarig lärare: Vidar Röed

Litteraturöversikt:
”How to read the Bible book by book” av Gordon Fee och Douglas Stuart
Utvalde böcker i Gamla Testamentet

Kortfattat om innehåll och syfte:
I denna kursen får studenten en introduktion kring innehållet i Gamla Testamentets böcker. Kursen ger kunskap om det historiska sammanhanget kring Gamla Testamentet, samt de viktigaste personerna och händelserna från skapelsen och fram till Esra och Nehemjas tid.

Examensarbeten:
Sammanfattning av Israels historia
Sammanfattning av valfria bibelböcker