Show translate page
Banner
KURS TH- : Biblical Hermeneutics 1&2
Ansvarig lärare: Peter Nordberg

Föreläsningstillfällen 2009/10: 3/3, 10/3, 17/3, 24/3
31/3, 14/4, 21/4 och 28/4
Kursavgift: 950:- (Litteratur ej inkluderat)

Litteraturöversikt:
“Att läsa och förstå Bibeln” av Douglas Stuart och Gordon Fee
”Ordet är dig nära” av Wilfried Stinessen
”Biblical Interpretation – past and present” av Gerald Brey

Kortfattat om innehåll och syfte:
I denna kursen så kommer studenten att få en introduktion i bibeltolkningens historia genom 2000 år. Vidare så kommer olika sätt att tolka och förstå Bibeln diskuteras och jämföras med varandra. Studenten skall kunna förstå de viktigaste synerna på tolkning som finns och vilka styrkor och svagheter dessa har med sig.

Examensarbeten:
Gör 2 stycken bibeltolkningar enligt given tolkningsmetod över givna bibeltexter.