Show translate page
Banner
KURS TH-204 : Homiletics
Ansvarig lärare: Peter Nordberg

Föreläsningstillfällen
2009/10: 5/5, 12/5, 19/5 och 26/5
Kursavgift: 950:-(Litteratur ej inkluderat)

Litteraturöversikt:
”How to prepare sermons” av William Evans

Kortfattat om innehåll och syfte:
I denna kurs så ges studenten en introduktion till läran om predikan. Undervisningen består av teoretisk undervisning kombinerat med olika praktiska övningar i smågrupper och i hel grupp. Syftet med kursen är att studenterna skall förstå vikten av den ”allmänna” och den ”specifika” förberedelsen inför predikan, och att dem skall se vilka möjligheter och fallgropar som finns i själva kommunikationen av budskapet.

Examensarbeten:
Göra ett utkast av en textpredikan enligt given mall