Show translate page
Banner

Bibelns Inspiration


KURS TH-590: Biblical Inspiration
Ansvarig lärare: Peter Nordberg

Litteraturöversikt:
”Bibelns Inspiration och Auktoritet” av René Pache
”Biblical Inspiration” av I.Howard Marshall

Kortfattat om innehåll och syfte:
I denna kursen får studenten undervisning om Bibelns natur och inspiration. Kursen ger en kunskap om olika uppfattningar och teorier som råder inom detta området. Vi behandlar även frågan om Bibelns auktoritet och ofelbarhet.

Examensarbeten:
Skriftligt arbete om Skriftens inspiration
Skriftligt arbete om Skriftens ofelbarhet