Show translate page
Banner

Isagogik 1


KURS TH-592 : Biblical Isagogics 1
Ansvarig lärare: Peter Nordberg

Litteraturöversikt:
”Introduction to the Old Testament” av Tremper Longman & Raymond Dillard
“The Canon of Scripture” av FF Bruce

Kortfattat om innehåll och syfte:
Studenten skall få en introduktion i Gamla Testamentets tillkomstprocess, samt processen av formande av Gamla Testamentets kanon. Kursen ger en kunskap om de olika teorier för böckernas tillkomst och författarskap, samt en fördjupad insikt om struktur och innehåll i utvalda böcker.

Examensarbeten:
Isagogiskt arbete kring Moseböckerna
Examinationen sker skriftligen.