Show translate page
Banner

Isagogik 2


KURS TH- : Biblical Isagogics 2
Ansvarig lärare: Peter Nordberg

Litteraturöversikt:
”Introduction to the New Testament” av Carson & Moo
“The Canon of Scripture” av FF Bruce

Kortfattat om innehåll och syfte:
Studenten skall få en introduktion i Nya Testamentets tillkomstprocess, samt processen av formandet av Nya Testamentets kanon. Kursen ger en kunskap om olika teorier för böckernas tillkomst och författarskap, samt en fördjupad insikt om struktur och innehåll i utvalda böcker.

Examensarbeten:
Isagogiskt arbete kring evangelierna
Sammanfattning av processen för kanoniceringen av Nya Testamentet