Show translate page
Banner

Introduktion Nya Testamentet


KURS TH-105: New Testament Survey
Ansvarig lärare: Vidar Röed

Litteraturöversikt:
”How to read the Bible book by book” av Gordon Fee och Douglas Stuart (Delen som omhandlar Nya Testamentet)
Nya Testamentets böcker

Kortfattat om innehåll och syfte:
Studenten skall få en översikt över Nya Testamentets böcker innehållsmässigt, samt den historiska omgivningen där dessa böcker tillkom.
Kursen skall lägga en grund för vidare fördjupade studier under kurserna i Isagogik.

Examensarbeten:
En sammanfattning av Paulus eller Jesu liv.
Sammanfattning av 3 utvalda böcker från Nya Testamentet.