Show translate page
Banner
  Linda Bergling, rektor 
Linda Bergling är andre pastor i Församlingen Arken, hon ansvarar för Arkens helandecenter, det utåtriktade internationella arbetet samt barnmissionen. Hon har arbetat i helandetjänst i över 30 år. Linda har fil kand vid Uppsala universitet i sociologi, pedagogik och psykologi. Sin doktorsgrad har hon i "Philosophy in pastoral counselling" vid Life Christian University, USA. Linda är även författare till flera böcker och en mycket omtyckt konferenstalare. 
Hennes ämnen på universitetet är: 
• Främmande religioner och alternativ medicin
 
     
  Gunnar Bergling, huvudbibellärare
Pastor Gunnar Bergling är församlingens förstepastor, han undervisar i flera av de grundläggande ämnena i bibelskolan. Sin doktorsgrad har han i "Philosophy in Theology" vid Life Christian University, USA. Han är författare till många undervisningsböcker och han tränar och utrustar predikanter. Pastor Gunnar har tjänat som präst och pastor i över 30 år.
Han undervisar på universitetet i följande ämnen:
• Kyrkohistoria • Svensk Kyrkohistoria • Väckelse- och Missionshistoria • Dogmhistoria   
 
     
 

Peter Nordberg, bibellärare 
Peter har sin bakgrund som officer i frälsningsarmèn och har studerat teologi. Han har sin doktorsgrad i "Ministry in Theology" vid Life Christian University, USA. Han predikar och undervisar med humor och har en gåva att kommunicera Gudsordet på ett enkelt sätt. 
Hans ämnen på universitetet är:
• Bibelns inspiration • Isagogik • Exegetik  • Hermeneutik  
• Homilitik • Early Christianity 

 
  Vidar Roed, bibellärare
Vidar är koordinator för Arkens universitet som är en filial till Life Christian University, USA. Han är själv utexaminerad i "Master of Arts in Theology" därifrån. Vidars undervisning är väl grundat i Ordet och har en stark kärlekssmörjelse.
Hans ämnen på universitetet är:
• Introduktion Gamla Testamentet • Introduktion Nya Testamentet